Site informatie

Adverteren

Contact

Copyright

Disclaimer

Doelstellingen

Linkruil

Persberichten

Privacybeleid

 

Doelstellingen

Het DierenRijk .nl is de grootste Nederlandstalige niet-commerciŽle website met diereninformatie, -nieuws en een dierenforum. Hiermee doet de site niet onder voor de grote commerciŽle Nederlandse dierensites, waardoor zij een bijzondere verschijning in Nederlandse webwereld is. Hier wordt het voorgaande onderbouwd en vindt u algemene informatie met betrekking tot Het DierenRijk .nl. 

Hoofddoelstellingen

 Het DierenRijk .nl onderscheidt twee doelstellingen:

- Bezoekersdoelstelling (Hoofddoelstelling)

- FinanciŽle doelstelling

Bezoekersdoelstellingen

Het DierenRijk .nl heeft als belangrijkste doelstelling het trekken van zoveel mogelijk unieke bezoekers op haar site. Tevens wordt getracht de website zodanig op te bouwen dat een maandelijkse frequentie van het websitebezoek wordt gestimuleerd.

Belangrijk is dat bezoekers met een vraag of informatiebehoefte de website kunnen vinden en dat de website de gezochte informatie, direct of via het forum, kan bieden.

 

FinanciŽle doelstellingen: Niet commercieel

Globaal gezien is het financiŽle beleid gericht op de dekking van alle met de website in verband houdende kosten. 

Het DierenRijk .nl is gebaseerd op een nonprofitbeleid. Dit houdt in dat het behalen van winst geen doelstelling is. Ondanks deze beleidsvorm is het genereren van opbrengsten uit reclame wel een van de doelstellingen van de website, vandaar dat u op een groot deel van de pagina's een klein reclame-item zult aantreffen. De opbrengsten uit reclame zijn nodig om de kosten van de website te dekken en verdere groei in de toekomst ook technisch gezien mogelijk te maken. Alle opbrengsten die de kosten van de website overschrijden zullen voor dit laatste doel geÔnvesteerd worden.

De beheerder en eventuele ondersteuners op onder andere het forum zetten zich kosteloos in voor Het DierenRijk .nl. Niet geÔnvesteerde opbrengsten kunnen aan hen worden uitgekeerd als vergoeding voor de geleverde diensten. Het betreft hier uitsluitend een vergoeding en geen beloning, wat zich er in uit dat een eventuele vergoeding altijd lager is dan het minimum uurloon voor de betreffende persoon zou zijn wanneer deze zijn tijd elders aan werkzaamheden zou besteden. In de praktijk zijn de uitkeringen aan de beheerder en ondersteuners altijd nog kleiner geweest dan de door hen gemaakte kosten.

Alle bij de website betrokken partijen, met uitzondering van adverteerders en de onderneming die de hostingfaciliteit verzorgt, zijn hiermee uitgesloten van het behalen van winst uit de reclameopbrengsten.