Site informatie

Adverteren

Contact

Copyright

Disclaimer

Doelstellingen

Linkruil

Persberichten

Privacybeleid

 

Copyright

Alle informatie op Het DierenRijk .nl mag gebruikt worden als bron voor ander materiaal. Hierbij moeten wel de rechten van de sitebeheerder in acht worden genomen, aangezien deze alle rechten behoudt op het aangeboden materiaal.

 

Informatiemateriaal

Op al het informatiemateriaal rust copyright. Alle rechten zijn voorbehouden aan de beheerder van deze website. Teksten en tekstdelen mogen uitsluitend onder voorwaarden worden gekopieerd en gebruikt.

Online gebruik
Tekst(delen) op Het DierenRijk .nl mogen op het internet worden gebruikt, mits de bron van de informatie (www.hetdierenrijk.nl) duidelijk wordt vermeld en de teksten worden gebruikt als onderdeel van een eigen tekst. Wilt u complete artikelen kopiëren, neem dan eerst contact op met de websitebeheerder.

Overig gebruik
Als u artikelen en/of tekstdelen buiten het internet wilt gebruiken, wordt u verzocht eerst contact op te nemen met de websitebeheerder.

 

Beeldmateriaal

Het DierenRijk .nl is gelukkig ruim 100 afbeeldingen van fotografen te mogen gebruiken. Ik doe er dan ook alles aan de rechten van deze personen te waarborgen. In beginsel zijn alle rechten voorbehouden aan de maker van de foto. Er zijn diverse situaties:

-     Bij de bron onder de foto is een licentie vermeld: De licentie bij de foto geldt in plaats van het copyright van deze site

-     Bij de foto is als bron “Ivan de Bree, www.hetdierenrijk.nl” of een deel daarvan vermeld: Het copyright op het beeldmateriaal is gelijk aan de bepalingen betreffende informatiemateriaal zoals hierboven beschreven.

-     Bij de foto is een andere bron en geen licentie vermeld: Kijkt u op de eventuele vermelde website voor de copyrightbepalingen of informeert u bij de beheerder van Het DierenRijk .nl voor meer informatie.

-     Bij de foto is geen bron vermeld: De foto is afkomstig van een onbekende bron, informeert u bij de beheerder van deze site voor meer informatie betreffende het copyright op deze foto.

 

Forumitems

Regels gelijk aan de algemene regels van de website. Speciale bepalingen:

Bij het gebruik van informatie op het forum moet u rekening houden met de mogelijk onbetrouwbare bron achter die informatie. Letterlijk kopiëren van de informatie is niet toegestaan, gebruik van de informatie en/of tekstdelen alleen met een correcte bronvermelding. Gegevens van de persoon die de informatie op het forum heeft geplaatst mogen, tenzij hier expliciet toestemming voor is gegeven, niet buiten het forum worden gepubliceerd. Op het moment dat u informatie afkomstig van het forum buiten het forum gebruikt, draagt u de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de door u gepubliceerde informatie.